Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig: Lindstrands Food AB 556430-8038

Personuppgiftsombud: Jonas Lindstrand

Personlig integritet är viktigt för oss på Lindstrands Food AB och genom att GDPR trädde i kraft den  25/5 vill vi med detta dokument kartlägga och förklara vilka olika personuppgifter vi kan spara från våra kunder och på vilket sätt vi behandlar dem. Kunden kan när som helst, under våra ordinarie öppettider, begära utdrag, göra ändringar eller radering av sina uppgifter hos oss. Kontakta oss i så fall på 08-6610608 eller skicka mail till info@eastsidecafe.se

Vilka personuppgifter vi kan samla in från kund
Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Leveransadress, Fakturaadress, Telefonnummer, Beställningshistorik.

På vilket sätt vi samlar in personuppgifter
Om man väljer att anlita oss och vill bli fakturerad behöver vi, för att lägga upp sig som kund: namn, org. nummer, fakturaadress, eventuell leveransadress, e-post och telefonnummer. Personuppgifter kan lämnas av kund både fysiskt på caféet, på telefon, på nätet eller per post. Köphistorik ingår i vårt faktureringssystem.

Varför vi samlar in och sparar personuppgifter
För att kunna identifiera kund, kontakta kund, fakturera och skicka varor.
Vi sparar uppgifter ni har lämnat till oss för att underlätta ett gott kundleverantörsförhållande. Köphistorik; för att kunna återkoppla till tidigare beställning.  Fakturor; för att följa bokföringslagen. Övrig anteckning; för att tillgodose samarbetet.

Hur länge vi sparar uppgifterna
Vi sparar ovanstående uppgifter i den längd som behövs för att fullgöra enskilt köpeavtal, tjänsteavtal eller annan avtalsförpliktelse vi ingått mot kund samt för vårt berättigade intresse för god kundvård. Bokföringslagen kräver att bokföringen sparas i 7 år.

Utlämnande av information till tredje part
Vi lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga utan kundens samtycke, såvida inte lagen och samarbetet (faktureringssystem, leverans och bokföring) kräver det eller om det finns en hotbild av något slag.

Våra kunders personliga integritet är viktig för oss och det är vår intention att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.


Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar av vår Integritetspolicy kommer att publiceras här.